Общо показвания

събота, 7 юли 2012 г.

Във връзка с МЕЖДУНАРОДЕН ТРЕНИНГ КУРС "Образование за устойчивост" (8 -15 септември 2012 г. в Сицилия, Италия), на който партнира, ИНСТИТУТ ЗА КРЕАТИВНИ ГРАЖДАНСКИ СТРАТЕГИИ набира кандидатури на младежки работници и млади преподаватели и младежи ангажирани с проектна работа .

Обучението има за цел да:
1. Дебатира основните екологични проблеми и повишаване на информираността за новите глобални предизвикателства
2. Анализира отношенията между човешките права и устойчив растеж
3. Насърчи активното гражданство на младите хора и насърчаване на тяхната активна роля в създаването на устойчиво общество
4. Обмени опит и добри практики по отношение на образование за устойчивост
5. Презентира нови умения и промотира методите на неформалното образование като инструмент за устойчиво развитие на образованието.
6. Повиши ефективността на образователните и екологичните проекти за /с младите хора

Работните методи на обучението ще се базират на подходи в сферата на неформалното образование, включително ролеви игри, групова работа, интерактивни дискусии, сътрудничество и работилница за творческо мислене. Чрез кратки теоретични презентации, курсът ще развие и някои ключови академични понятия. В краят на тренинга на всеки участник ще въде издаден Youthpass сертификат.
Институт за креативни граждански стратегии е партньор на проекта заедно с шест други организации от Италия, Испания, Швеция, Великобритания, Португалия и Турция.
---
Всяка от организациите партньори ще изпрати 3 участници на в тренинга.
Идеалните участници са:
- Млад учител/възпитател/младежки работник с проектен и/или преподавателски опит в устойчивото развитие и опазването на околната среда, както и активни младежи, интересуващи се от тези теми и мотивирани да придобият нови компетенции.
- Под 30-годишна възраст
- Общуващи на английски език.
След селекция 3ма  участници от всяка страна ще бъдат ангажирани в подготвителен изследователска дейност, преди започване на обучението.

---
Съгласно правилата за финансиране на програма "Младежта в действие" разходите за тренинг курса, разходите за настаняване и храна на участниците, както и 70% от пътните разходи се покриват от бюджета на проекта. (като максималният размер на билетите, които могат да бъдат възстановени от бюджета на проекта е 70% от 500 евро за всеки участник)
---
Всеки желаещ да участва следва да заяви желание за участие на e-mail: iccs.bulgaria@gmail.com, след което ще получи формуляр за участие, който да попълни и изпрати до 31-ви юли 2012 година .
---
По-подробна информация ще бъде изпратена след подбора на участниците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар